PL pl
Menu

Dla akcjonariuszy FNCE

WEZWANIE do złożenia akcji w Spółce

Warszawa, dn. 25.11.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, FNCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, NIP: 7811913809, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571092 (Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100 000 zł, kapitał wpłacony: 100 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.


Warszawa, dn. 11.11.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, FNCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, NIP: 7811913809, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571092 (Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100 000 zł, kapitał wpłacony: 100 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.


Warszawa, dn. 28.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, FNCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, NIP: 7811913809, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571092 (Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100 000 zł, kapitał wpłacony: 100 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.


Warszawa, dn. 14.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, FNCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, NIP: 7811913809, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571092 (Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100 000 zł, kapitał wpłacony: 100 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.


Warszawa, dn. 30.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, FNCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, NIP: 7811913809, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571092 (Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100 000 zł, kapitał wpłacony: 100 000 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Kurantów 34, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.