PL pl
Menu

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

FNCE S.A. (Focal Naim Central Europe) nie używa w publikacjach żadnych materiałów chronionych prawem autorskim lub jeśli to niemożliwe zaznacza informacje dotyczące praw autorskich właściwych dla danej zawartości. Prawa własności wszystkich treści stworzonych przez FNCE S.A. (Focal Naim Central Europe) są zastrzeżone. Kopiowanie lub użycie materiałów takich jak diagramy, zdjęcia, dźwięki lub teksty w formie elektronicznej lub drukowanej nie jest dozwolone bez zgody autora.

Zawartość

FNCE S.A. (Focal Naim Central Europe) nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność ani jakość prezentowanych informacji. Wyłącza się odpowiedzialność firmy FNCE S.A. (Focal Naim Central Europe) za ewentualne szkody wszelkiego rodzaju spowodowane użyciem lub mogące mieć relację z użyciem informacji lub użycie informacji niepoprawnej lub niekompletnej. Przedstawione informacje nie są ofertą w rozumieniu lokalnego prawa. FNCE S.A. (Focal Naim Central Europe) zastrzega sobie prawo zmiany, czasowej niedostępności, usuwania całości bądź części publikowanych treści bez powiadomienia.

Odsyłacze i przekierowania

FNCE S.A. (Focal Naim Central Europe) nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek zawartość i treści na innych stronach internetowych niebędących pod kontrolą FNCE S.A. (Focal Naim Central Europe), do których mogą odnosić się odsyłacze z niniejszej strony internetowej – dopóki FNCE S.A. (Focal Naim Central Europe) nie posiada pełnej wiedzy o ewentualnie nielegalnej zawartości tych stron i jest w stanie zapobiec oglądaniu takich stron przez odwiedzających. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w wyniku użycia informacji tam prezentowanych, tylko autor tych stron może być za nie odpowiedzialny, nie zamieszczający odsyłacz do tych stron. Dodatkowo FNCE S.A. (Focal Naim Central Europe) nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek treści publikowane przez użytkowników forów dyskusyjnych, list gości bądź list wysyłkowych dostępnych na stronie internetowej.

Polityka prywatności

W przypadku możliwości wpisania przez użytkownika danych osobowych lub firmowych (adres e-mail, imię, nazwisko, adres), robi on to dobrowolnie. Użycie i dokonywanie płatności za dostępne usługi jest dozwolony – i jeśli technicznie możliwy – bez podawania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych bądź z użyciem aliasów. Użycie publikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów i adresów e-mail do celów marketingowych nie jest dozwolone. Osoby wykorzystujące te danych do wysyłania spamu będą pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem.

Ważność zastrzeżeń prawnych

Niniejsze zastrzeżenia powinny być traktowane jako część publikacji internetowej, do której zostaliście Państwo skierowani. Jeśli część lub poszczególne zapisy tych zastrzeżeń nie są zgodne z lokalnym prawem lub są niepoprawne formalnie ważność pozostałych zapisów pozostaje bez zmian.