PL pl
Menu

Zgłoszenie sprzętu do naprawy

  1. Zgłoszenie sprzętu do naprawy w Serwisie należy rozpocząć się od wypełnienia Formularza Serwisowego.
  2. Zalecanym sposobem zgłoszenia sprzętu do naprawy jest skorzystanie z pośrednictwa punktu sprzedaży, w którym sprzęt został kupiony.
  3. Jeżeli nie można zgłosić sprzętu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić kontaktując się bezpośrednio z Serwisem.
  4. Zaleca się dostarczanie sprzętu do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
    W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
  5. W celu wysłania produktu do serwisu należy skontaktować się z firmą kurierską DHL (na stronie internetowej https://fnce.dhl24.com.pl/serwis-fnce lub pod numerem telefonu 42 634 53 45. Zamawiając firmę kurierską należy pamiętać, aby zaznaczyć, że płatnikiem za przesyłkę będzie FNCE nr umowy z DHL - 2429222, przesyłka powinna być nadana usługą Przesyłka Krajowa.
  6. Produkty do naprawy pogwarancyjnej Klient dostarcza do serwisu na własny koszt.
  7. Przesyłki kierowane bezpośrednio do Serwisu należy wysłać lub dostarczyć na adres: SERVICEU, 02-873 Warszawa, ul. Kurantów 34.

Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu została dołączona kopia dowodu zakupu. Wskazane jest również dołączenie oryginału Karty Gwarancyjnej.


ADRES SERWISU

SERVICEU
02-873 Warszawa
ul. Kurantów 34
tel. 22 331 55 33
e-mail: service@serviceu.eu

Godziny pracy: pn.-pt. 9:00 - 17:00